Instrukcja BHP - co to jest?

Instrukcja BHP – co to jest?

Instrukcja BHP jest dokumentem, który określa najważniejsze czynniki decydujące o bezpieczeństwie pracownika. Wydawałoby się, że większość z zawartych w niej informacji jest oczywista i nie wymaga żadnego tłumaczenia. W rzeczywistości to właśnie dzięki przedstawieniu wszystkich podstawowych informacji w jednej instrukcji, większość osób bezproblemowo jest w stanie poradzić sobie z obsługą sprzętów, dostępnych w miejscu pracy. Każdy pracodawca ma obowiązek udostępnić taki dokument przy:

  • pracach mogących stanowić zagrożenie wypadkiem lub dla zdrowia
  • obsłudze maszyn i urządzeń
  • postępowaniu z materiałami niebezpiecznymi i szkodliwymi
  • ogólnie do udzielania pierwszej pomocy.

Obowiązek taki nakłada Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1997 roku.

Gdzie znaleźć instrukcję BHP

Instrukcje BHP powinny być umieszczone w łatwo dostępnym, widocznym dla pracownika miejscu. Zwykle oznacza to, że jest ona powieszona obok sprzętu, którego obsługi dotyczy. Instrukcje BHP są zawsze dobrze oznaczone i trudne do przeoczenia.  Dzięki temu każdy pracownik bez problemu jest w stanie się z nimi zapoznać.

Jak wygląda instrukcja BHP?

Instrukcja BHP zawiera opis czynności, jakie pracownik powinien wykonać, aby bezpiecznie wykorzystać dany sprzęt. Można ją podzielić na 4 części. Pierwsza z nich, opisuje czynności, które powinny być wykonane przed rozpoczęciem pracy. W następnej, powinny się znaleźć informacje o tym, co zrobić w trakcie wykonywania obowiązków, a w ostatniej, co należy zrobić po ich zakończeniu. Jednym z elementów instrukcji BHP jest także certyfikat bezpieczeństwa. Każda instrukcja powinna także zawierać informację, jak postępować w sytuacjach awaryjnych lub podczas wypadku.

Przed rozpoczęciem pracy

W tej części, instrukcje zwykle zapoznają nas ze specyfikacją sprzętu oraz w sposób ogólny przedstawiają jego działanie. Pozwalają pracownikowi w bezpieczny i pozbawiony ryzyka sposób rozpocząć pracę z nowymi urządzeniami.

W trakcie pracy

Instrukcje dotyczące użytkowania sprzętu w trakcie jego pracy, zawierają już szczegółowe opisy. W tej części powinny się znaleźć informacje na temat poszczególnych funkcji urządzenia, oraz jak w bezpieczny sposób wykorzystywać wszystkie możliwości, które daje. Przykładowo, w instrukcji BHP do urządzenia wielofunkcyjnego, powinniśmy być w stanie znaleźć opis jak drukować, skanować, faxować, a także kserować dokumenty. Naprowadzają one użytkownika na to, jak krok po kroku włączyć sprzęt, wykonać lub przerwać wybraną czynność. Pracownik dowie się również w jaki sposób przełączać funkcje urządzenia.

Po zakończeniu pracy

Ta część zawiera opisy, umożliwiające osobie korzystającej ze sprzętu, bezpieczne zakończenie pracy. Informują, w jaki sposób wyłączyć urządzenie. Przykładowo, w końcowej części instrukcji BHP dla urządzenia wielofunkcyjnego, powinna znaleźć się m.in. informacje, jak się wylogować, rozłączyć z komputerem, lub je wyłączyć.

Sytuacje awaryjne

W instrukcjach BHP powinny znaleźć się również szczegółowe informacje o tym, jak postępować w przypadku awarii, bądź innych sytuacji stwarzających zagrożenie. W każdym miejscu pracy instrukcje BHP znajdują się w ogólnodostępnych, wyraźnie oznaczonych miejscach.

Opisują szczegółowo postępowanie w przypadku włączenia się m.in. alarmu przeciwpożarowego. Pracownik jest w nich poinformowany o tym, kto jest koordynatorem ewakuacji. Wie też w jakich miejscach organizowane są zbiórki i co tak naprawdę w takiej sytuacji powinni zrobić pracownicy.

Wypadek

W tej części instrukcji BHP użytkownik może zapoznać się , jak krok po kroku postępować w przypadku, gdy ktoś ulegnie wypadkowi. Dokumnet zawiera szczegółowe opisy czynności, które powinny być wykonane przez osoby znajdujące się w pobliżu miejsca wypadku. Na przykład w sytuacji, gdy ktoś spadnie ze schodów, pracownicy podążając według wskazówek zawartych w instrukcji BHP są w stanie prawidłowo udzielić pierwszej pomocy.

Certyfikaty bezpieczeństwa

Certyfikaty bezpieczeństwa poświadczają, zgodność środków bezpieczeństwa z aktualnymi, obowiązującymi normami. Stanowią one nieodłączny element instrukcji BHP.

Podsumowując, instrukcje BHP zawierają kompleksowy zestaw informacji przypominające w sposób prosty i zrozumiały o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w pracy.

Has one comment to “Instrukcja BHP – co to jest?”

You can leave a reply or Trackback this post.
  1. Zosia - 4 marca 2019 Odpowiedz

    Świetny artykuł. Czytałam o instrukcja BHP, ponieważ sama musiałam taką stworzyć. Znalazłam świetny opis jak to powinno wyglądać na tej stronie: https://safety-service.pl/przepisy-bhp/instrukcje-bhp/

Leave a Reply

Your email address will not be published.Email address is required.