BHP pracownika biurowego - poznaj wymogi

BHP pracownika biurowego – poznaj wymogi

BHP, czyli bezpieczeństwo i higiena pracy, to nic innego jak zbiór zasad dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania zleconej pracy. Różnią się one w zależności od stanowiska, ale trzeba ich przestrzegać bez względu na charakter wykonywanej pracy. Istnieje BHP pracownika biurowego! Zmniejsza się dzięki temu ryzyko wystąpienia wypadków, a pracownicy wykonują swoje obowiązki w komfortowych dla zdrowia warunkach.

Specyfika pracy biurowej

Siedząca praca przed komputerem stanowi obciążenie dla oczu, ale również dla układu mięśniowo-szkieletowego. Typowe choroby zawodowe pracowników biurowych i wszystkich osób pracujących na siedząco (na przykład zawodowych kierowców) to zwyrodnienia szyjnego i lędźwiowego odcinka kręgosłupa. Dlatego tak ważne jest przestrzeganie norm dotyczących czasu pracy pracowników biurowych, a także odpowiednia organizacja miejsca pracy.

Monitor i klawiatura spełniające wymogi BHP

Ekran komputera, przed którym pracownik spędza codziennie 8 godzin, powinien pozwalać na maksymalną ochronę oczu. Jego powierzchnia powinna być matowa, aby nie generować odbić uniemożliwiających lub utrudniających odczytanie znaków wyświetlanych na monitorze. Obraz na ekranie musi być stabilny – nic tak nie zakłóca pracy, jak podskakujące litery czy obrazy. Monitor trzeba tak ustawić względem okna, aby słońce nie świeciło bezpośrednio na ekran. Jeśli to niemożliwe, trzeba zaopatrzyć okna w nieprzepuszczające światła zasłony. Monitor powinien również posiadać możliwość regulacji odchylenia do przodu i do tyłu.

Także klawiatura musi być matowa, a znaki na klawiszach wyraźne i czytelne. Trzeba ją ustawić na blacie biurka w ten sposób, aby korzystanie z niej nie powodowało zmęczenia rąk ani przykrych skurczów mięśni uniemożliwiających pracę. Pracownik powinien mieć możliwość dostosowania do swoich potrzeb wysokości, na jakiej ustawia klawiaturę i monitor.

Bezpieczne i zdrowe miejsce pracy: biurko i krzesło

Stół lub biurko do pracy musi posiadać takie wymiary, aby można było na nim swobodnie ustawić wyposażenie niezbędne do wykonywania pracy, a więc klawiaturę i monitor. Chodzi nie tylko o to, aby wszystko się zmieściło, ale także by stanęło w odpowiedniej odległości od krzesła. Pracownik powinien swobodnie korzystać z klawiatury i jednocześnie układać ręce w niewymuszonej pozycji. Poza tym dobrze, aby biurko posiadało blat z regulacją wysokości.

Krzesło, na którym pracownik spędza wiele godzin, musi być stabilne i zarazem mobilne. Dobrze, aby w trakcie pracy można je było swobodnie przysuwać i odsuwać od biurka. Krzesło powinno być wyposażone w regulację wysokości oraz podłokietniki niwelujące zmęczenie rąk. Oparcie powinno się odchylać, aby uniknąć stałego nacisku na niektóre odcinki kręgosłupa.

BHP pracownika biurowego - poznaj wymogi

Szkolenia BHP – źródło przydatnej wiedzy

Może się wydawać, że praca w biurze nie niesie z sobą szczególnych zagrożeń, a więc szkolenie BHP pracownika biurowego właściwie nie jest niezbędne. Nic bardziej mylnego. Również siedząca praca przy komputerze może zagrażać zdrowiu osoby, która ją wykonuje. Właśnie dlatego, że jest siedząca i wykonywana przed monitorem.

Z ciekawie przeprowadzonego szkolenia BHP można wyciągnąć korzyści. Na przykład z  omówienia sytuacji z typowego dnia pracownika biurowego. Zagrożenia w pracy biurowej, choć nie wydają się niekiedy poważne, mogą poważnie zakłócić wykonywanie pracy. Na przykład kawa wylana na klawiaturę czy upadek po zaplątaniu się w kable nie są błahymi zdarzeniami i mają poważne konsekwencje.

Wiedza o bezpieczeństwie i warunkach pracy to też BHP

Na szkoleniu pracownik zapoznaje się również z przepisami oraz zasadami obowiązującymi w miejscu zatrudnienia. Często te informacje są kluczowe dla nowych osób, ponieważ dają im pewne wyobrażenie o tym, jak będzie wyglądać ich środowisko pracy i czego tak naprawdę się od nich oczekuje.

Kolejny ważny element szkoleń BHP to instrukcje umożliwiające bezpieczne wykonywanie swoich obowiązków. Poza tym na szkoleniu BHP pracownik zapoznaje się też ze szkodliwymi lub uciążliwymi dla zdrowia czynnikami, jakie może napotkać w pracy. Dowiaduje się też o optymalnej temperaturze i oświetleniu stanowiska pracy. Dzięki temu może samodzielnie kontrolować warunki panujące w jego środowisku. Wpływa to na zwiększenie komfortu pracy, co z kolei przekłada się na lepsze samopoczucie i zwiększenie jej efektywności.

BHP w pracy ma związek z porządkiem

Jednym z aspektów, z którymi zapoznawani są pracownicy biurowi na szkoleniu BHP, jest zdefiniowanie, co oznacza ‘porządek w miejscu pracy’. Chodzi nie tylko najbliższe otoczenie pracownika, czyli jego biurko, lecz także całą powierzchnię open space czy kuchnię. W każdym z tych miejsc powinny być utrzymane wyznaczone standardy, które zapewniają higieniczne warunki pracy. Dbanie o porządek należy przy tym nie tylko do pracodawcy, ale i do pracownika.

Podsumowując, BHP pracownika biurowego jest tak samo ważne jak dla pracowników na stanowiskach o podwyższony ryzyku. Znajomość zasad BHP determinuje stopień efektywności wykonywanej pracy jak i poziom zadowolenia osób zatrudnionych. Ich przestrzeganie zapewnia bezpieczeństwo wszystkim osobom znajdującym się w biurowcu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Email address is required.